OPEN INVESTMENT TO ORACLE

 

Oracle Productions is opening their doors for funding investors partnership who is keen to invest in Advertising Production Services ,to make their funding grow with the company.

Not just funding ,but funding with profit and fun creating creative advertising genre for all client tell marketing needs.

In Meeting

IN ORACLE

ĐẦU TƯ VÀO ORACLE

Open Investment for any investor who are keen in exploring the new advertising concept.

Chúng tôi kêu gọi những nhà đầu tư có nguyện vọng muốn tìm hiểu và khám phá cùng chúng tôi trong việc đầu tư vào ngành sản xuất quảng cáo.

Soccer Team

AS INTERNAL PARTNER

LÀ ĐỐI TÁC CÙNG ORACLE

Investing Oracle Productions as an Internal Video Production Agency in your Corporate Company as an Advertising and Promotion Depatment.

Cùng chúng tôi chia sẻ những dự án mà các bạn đang có, những gì mà các bạn thiếu, chúng tôi sẽ cùng sát cánh với bạn.

Bill

ANGEL INVESTOR

LÀ NHÀ ĐẦU TƯ THIÊN THẦN

Angel Investment ,open to any Investors who wants to make investment with  profit .

Bạn thật sự có tiền, và bạn thật sự muốn có nhiều tiền hơn nữa. Hãy gọi chúng tôi ngay

 

 

 

 

.